Procedura windykacyjna


Windykacja długów musi odbywać się zgodnie z prawnie przyjętą procedurą windykacyjną. Najpierw można naliczać dłużnikowi odsetki za nieterminową spłatę i nawiązywać z nim kontakt służący przypomnieniu o tym, że posiada on jakiś dług. Dopiero po upływie odpowiedniej ilości czasu można do dłużnika wysłać nakaz zapłaty i skierować sprawę do firmy windykacyjnej. Windykacja Poznań również musi stosować się do odpowiednich przepisów prawa. Zdarza się, że osoby zadłużone nawet cieszą się z tego, że ich sprawa została przejęta przez firmę windykacyjną, ponieważ będzie ona kierowała się w kontakcie z nimi odpowiednimi przepisami i pozostanie bardziej skłonna do rozłożenia długu na raty. Porady prawne Poznań najęty przez dłużnika może dodatkowo stać na straży jego interesów.

Zdarza się, że osoba zalegająca ze spłatą zobowiązania jest zadowolona ze swojego kontaktu z windykacją, ale co jakiś czas potrzebuje pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów. Radca Prawny Poznań będzie potrafił w takiej sytuacji odpowiedzieć na wszystkie pytania.