Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu


Spawanie to odpowiedzialne zadanie, przy którym niezbędne jest zachowanie maksymalnego skupienia w celu zadbania o bezpieczeństwo własne, otoczenia, ale również innych świadków naszej pracy. Idealnym środowiskiem do wykonywania wszelkiego rodzaju prac przemysłowych byłoby takie pozbawione osób niezaangażowanych w sam proces. Niestety jednak, w wielu przypadkach, swoje zadania wykonywać musimy dzieląc przestrzeń z osobami trzecimi. Obsługiwane stanowisko pracy znajdować się może w otoczeniu innych pracujących bądź osób zupełnie przypadkowo pojawiających się w danym miejscu.
Stosując się do wszelkich zasad bezpieczeństwa ustalonych w ramach regulaminów BHP możemy zminimalizować ewentualne zagrożenie. Niezbędnym jest pamiętanie o paru kluczowych kwestiach, uważanych za najważniejsze podczas spawania. Każdorazowo zadbać należy o ochronę własnej twarzy oraz oczu, ponieważ to one są szczególnie zarażone na uszkodzenia. W tym celu wymagane jest wyposażenie się w maski i przyłbice spawalnicze. Ciało ochraniamy zakładając na siebie kombinezon dostosowany do wykonywanego zadania. Nie wolno zapominać również o zabezpieczeniu uszu w celu ochrony słuchu oraz dróg oddechowych, które mogą być drażnione związkami chemicznymi zawartymi w dymie spawalniczym.
W trosce o otoczenie koniecznym jest zabezpieczenie wszelkich łatwopalnych materiałów i elementów problematycznych z puntu widzenia możliwości pojawienia się ognia.
W celu skuteczniejszego zadbania o zdrowie i bezpieczeństwo osób niezaangażowanych bezpośrednio w proces spawalniczy, jednakże znajdujące się w sąsiedztwie stanowiska pracy, rozważyć należy użycie przegród chroniących przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV) oraz podczerwonym (IR). Ekrany spawalnicze, bo o nich właśnie mowa, pozwalają również chronić postronnych przed rozżarzonymi odpryskami powstałymi w czasie naszej pracy, iskrami czy bezpośrednim kontaktem z powstałym dymem.
Podczas wykonywania wszelkich prac, należy pamiętać, że najważniejsze jest zdrowie i życie ludzkie. Dlatego też szczególnie ważne jest, aby dbać o należyte przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo razem z: https://izolacyjnie.pl