Badania termowizyjne instalacji elektrycznych


W dzisiejszych czasach badania termowizyjne instalacji elektrycznej są stosowane w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Badanie to pozwala zlokalizować wadliwe połączenia, które można zlokalizować poprzez wykonanie pomiarów. Poprzez regularne badanie termowizyjne instalacji elektrycznej można zapobiec wadliwości elektryki dzięki czemu jest zapewniona stałość pracy linii produkcyjnych. Jeżeli w porę zostaną zdiagnozowane wadliwe połączenia można dokonać ich naprawy bez zatrzymywania linii produkcyjnej. Oczywiście koszt takiego badania jest znacznie tańszy niż koszt zatrzymania linii produkcyjnej.
Częstotliwość wykonywania takich badań jest zależna od sposobu w jaki jest używana instalacja, warunków zewnętrznych jeżeli takowe mają wpływ na instalację oraz oczywiście rodzaju instalacji.
Uszkodzenia rozdzielnic elektrycznych poprzedzone są pojawieniem się różnic temperaturowych. Każda taka awaria może doprowadzić do ogromnych strat spowodowanych dłuższym postojem. Badanie termowizyjne diagnosta termowizyjny z wynajętej firmy zewnętrznej, który posiada wiedzę i wykształcenie w tym zakresie. Sprawdza stan zabezpieczeń, czy istnieją jakieś przegrzane elementy lub zardzewiałe łącza. Badanie termowizyjne powinno być przeprowadzane kamerą wysokiej rozdzielczości specjalnie przystosowaną do wykonywania takich badań.
Badanie termowizyjne instalacji elektrycznej zakończone zostaje spisaniem sprawozdania. Cała wykonana fotografia z kamery razem z opisanymi wynikami i usterkami zostaje dołączona do sprawozdania.
Trzeba również badać czy bezpieczniki nie są przegrzane, gdyż to pokazuje nam czy obciążenie fazowe jest równe. Jeżeli kable i styki się przegrzewają może to mieć bardzo złe konsekwencje. Badanie termowizyjne pomoże zapobiec takiej sytuacji.
Badanie termowizyjne mogą sprawdzać również stan transformatorów.
Jak widzimy takie badania termowizyjne są niezbędne i bardzo pomocne. Dzięki nim możemy szybko wykryć problem i uniknąć ogromnych kosztów . Wszystkie linie produkcyjne oraz inne firmy powinny bardzo dbać o systematyczność takich badań.